นายรังสิต  บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมรับฟังความคิดและข้อเสนอจากผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019