เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า....
นำนักเรียนจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการบริหารโครงการร่มเกล้าวินด์ฟาร์ม
...